www.edwardmusial.info > Opracowania autorskie > Elektryka Wiatrowa

Elektryka Wiatrowa


Nazwa tego działu nie nawiązuje do elektrowni wiatrowych, na co wskazuje majuskuła W, lecz do elektryki rozpowszechnianej w tekstach Juliana Wiatra na łamach miesięcznika elektro.info oraz w wydawnictwach książkowych. Jest to elektryka kabaretowa, lekceważąca elementarne prawa elektrotechniki i wszelkie zasady wiedzy technicznej, objaśniana z pogardą dla reguł logicznego myślenia i reguł redagowania tekstów technicznych. Nawet tak proste sprawy, jak poprawna terminologia techniczna oraz prawidłowe oznaczenia literowe i symbole graficzne są Wiatrowi obce. Z prawdziwą elektrotechniką kompilacyjna twórczość Wiatra ma tyle wspólnego, ile naiwne znachorstwo z medycyną. Zmielone odpady, wręcz śmieci, firma NOVIT sprzedaje jako cudowny lek na raka, a Wiatr jako wartościową wiedzę.

O poziomie publikacji autorstwa J. Wiatra i jego pomocnika M. Orzechowskiego przekonałem się wiosną 2005 roku, kiedy Michał Fira, świeżo upieczony inżynier, zreferował mi zawartość Poradnika projektowania i wykonawstwa. Zasilanie budynków nieprzemysłowych w energię elektryczną. Po opublikowaniu recenzji tej żałosnej książczyny w czerwcu 2005 r., jej autorzy zachowali się niegodnie, co już we wrześniu 2005 r. szczegółowo zrelacjonowałem:

   Odgłosy pewnej recenzji

To też nie pomogło. Winowajcy zamiast usiąść do nauki i do jej ukończenia zaprzestać publikowania bałamutnych tekstów, nadal starają się objaśniać bliźnim to, czego sami nie rozumieją. Sporządzają nieskładne kompilacje cudzych tekstów i dodają własne urojenia przedstawiane jako najnowsze osiągnięcia wiedzy technicznej.

Uciekają się też do żenujących zabiegów. Anonimowo albo pod fałszywymi personaliami domagają się wersalu w tekstach i respektowania rozbieżnych opinii naukowców. Nie pamiętają, że obowiązuje zasada czystych rąk; wolno się ich domagać od adwersarzy, jeśli samemu ma się czyste. Nie wiedzą, że można zidentyfikować nadawcę e-maila, a osoba, której wiele tekstów przedtem czytałem, nie zmyli mnie fałszywym podpisem. Dentysta rozpoznaje ludzi po zębach, fryzjer po włosach, grafolog po ogonkach i zawijasach rękopisu, a ja ich rozpoznaję po umiejętności pisania, po zdolności formułowania myśli i ich głębi.

J. Wiatr z M. Orzechowskim udawali, że od lat są zasłużonymi autorami pożytecznych tekstów, wysoko ocenianych przez wdzięcznych czytelników, a tu nagle bez powodu zostali zaatakowani przez inżyniera o rocznym stażu. O niezliczonych błędach w książce, napisanej bez myśli przewodniej, dyskutować nie chcieli. Jeżeli już, to tak ogólnikowo, że błędów nie ma, no może jakieś potknięcia.

Na szczęście ludzie rozsądni i porządni też potrafią być solidarni. Po atakach J. Wiatra na M. Firę odezwał się z drugiego krańca Polski mgr inż. Józef Wysocki, inżynier z 40-letnim stażem przy projektowaniu instalacji i urządzeń niskiego napięcia, stacji elektroenergetycznych średnich i najwyższych napięć, łącznie z elektroenergetyczną automatyką zabezpieczeniową. Poza wyrazami solidarności z młodym inżynierem nadesłał kopie listów do Domu Wydawniczego MEDIUM, wydawcy miesięcznika elektro.info, wysłanych w roku 2003, w proteście przeciw publikowaniu artykułów ogłupiających czytelników. Zważywszy, że chodzi o artykuły J. Wiatra publikowane w roku 2002, dziś trudno dostępne, te uwagi krytyczne są niżej przedstawione w skrócie. Są one dowodem niezmiennej jakości tekstów J. Wiatra od początku wydawania miesięcznika elektro.info.

Zamieszczam też krótkie omówienia najnowszych tekstów J. Wiatra, jako odtrutkę dla elektryków, którzy je potraktowali poważnie. Przypominam, że każdą odtrutkę trzeba przyjmować natychmiast po ukąszeniu, zanim działanie jadu stanie się nieodwracalne. Te omówienia przygotowały różne osoby, zarówno studenci, jak i inżynierowie z wieloletnim stażem, ale to ja ostatecznie treść akceptowałem i tekst adiustowałem. Nie są one podpisane, by autorów nie narażać na niewybredne ataki.

Edward Musiał

 Wiatr J.: Obliczenia zwarciowe. Część 1: elektro.info, 2002, nr 3, s. 43-44. Część 2: elektro.info, 2002, nr 7, s. 61-64.

 Wiatr J.: Projekt słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV. elektro.info, 2002, nr 6, s. 52-54.

A oto pobieżny przegląd najnowszych odkryć naukowych J. Wiatra:

 Recenzja artykułu „Projektowanie linii kablowych średniego napięcia”

Wysocki J.: Recenzja artykułu „Projektowanie linii kablowych średniego napięcia”. Miesięcznik SEP „Informacje o normach i przepisach elektrycznych”. 2007, nr 95, s. 81-93.

 Wiatr J.: Projekt zasilania tymczasowego imprezy masowej. elektro.info, 2005, nr 6, s. 80 86.

 Wiatr J., Orzechowski M.: Projekt instalacji silnika trójfazowego klatkowego. elektro.info, 2005, nr 7-8, s. 70-75.

 Wiatr J., Kaczmarczyk Ł.: Gdzie rozdzielić przewód PEN na PE i N w sieciach kablowych TN? elektro.info, 2005, nr 9, s. 140-142.

 Wiatr J., Skiepko E.: Wyższe harmoniczne – przyczyna zwiększonego zagrożenia pożarowego. elektro.info, 2005, nr 9, s. 56-60, nr 10, s. 64-67.

 Wiatr J.: Projekt zasilania kempingu. elektro.info, 2005, nr 9, s. 132-138, nr 10, s. 82-87, nr 11, s. 81-87.

 Wiatr J.: Systemy połączeń wyrównawczych. Czy obejmować nimi metalowe krany instalowane na nieprzewodzących rurach wodociągowych? elektro.info, 2005, nr 10, s. 91.

 Wiatr J.: Projekt kompensacji mocy biernej w stacji oddziałowej zakładu przemysłowego. elektro.info, 2005, nr 12, s. 78-82.Wszystkie pliki są zapisane w formacie PDF.

Przeglądarkę można ściągnąć z: 

(Jeżeli chcesz ściągnąć plik ze strony kliknij na odnośniku prawym klawiszem myszy, a następnie z menu podręcznego wybierz opcję zapisu na dysk.)

<<Powrót    ^Góra
©2003-2019 Edward Musiał